• Nazwa Beneficjenta: P4 SOLUTIONS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  • Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B automatyzującego komunikację pomiędzy P4 Solutions sp. z o.o. a jego partnerami biznesowymi Okres realizacji: 1.07.2014 – 30.09.2015
  • Wartość projektu: 969 580,00 PLN
  • Kwota wydatków kwalifikowanych: 922 580,00 PLN Kwota dofinansowania: 645 806,00 PLN

Projekt realizowany w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 -2013

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2007 - 2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

  • Najczęściej oglądane
  • Nowości