ADR

 

Firma ADR System zajmuje się opracowywaniem i produkcją wyrobów ekranujących pola elektromagnetyczne wykorzystującą swoistą metodę ekranowania. Oferowane produkty oparte są na opatentowanych wynalazkach firmy. Oprócz wytwarzania ekranów wysokich częstotliwości Technologia ADR daje możliwości na wykonywanie ekranów pola elektrycznego niskich częstotliwości bez wykorzystania materiałów przewodzących, a ekrany wykonane według takiej technologii nie wymagają uziemienia.

 Swoją opatentowaną technologię wykorzystała między innymi:  do budowy cienkich, lekkich i nie wymagających uziemienia ekranów – ADR TEX. pochłaniających zmienne pola elektromagnetyczne, do budowy cienkich, lekkich i nie wymagających uziemienia ekranów – ADR MAT, pochłaniających zmienne pola elektromagnetyczne. ADR MAT umieszcza się na łóżku, pod materacem a także do budowy ceramiki dielektrycznej (na bazie ceramiki klasycznej i innych materiałów) o określonej mikrostrukturze i o szczególnych właściwościach dielektrycznych, wykorzystywanej do modyfikacji struktury wody.

Tkaniny ADR TEX mają zastosowanie w budownictwie przemyśle, w zakładach pracy, szkołach, szpitalach, biurach itp.